Email marketing

Bảng giá email marketing

MMAIL-1

400,000Tháng
  • SỐ LƯỢNG EMAIL GỬI/THÁNG 10,000

MMAIL-2

700,000Tháng
  • SỐ LƯỢNG EMAIL GỬI/THÁNG 30,000

MMAIL-3

1,000,000Tháng
  • SỐ LƯỢNG EMAIL GỬI/THÁNG 50,000

MMAIL-4

1,800,000Tháng
  • SỐ LƯỢNG EMAIL GỬI/THÁNG 100,000