Email server

Bảng giá email server

SMAIL-30

 • 4,200,000Năm
  • GÓI 30 ĐỊA CHỈ EMAIL
  • TỔNG DUNG LƯỢNG 15 GB
  • IP RIÊNG
  • CHỐNG SPAM, VIRUT
  • WEBMAIL / MOBILE
  • CONTROL PANEL
  • HỖ TRỢ KỸ THUẬT 24/7

  SMAIL-50

 • 5,600,000Năm
  • GÓI 50 ĐỊA CHỈ EMAIL
  • TỔNG DUNG LƯỢNG 25 GB
  • IP RIÊNG
  • CHỐNG SPAM, VIRUT
  • WEBMAIL / MOBILE
  • CONTROL PANEL
  • HỖ TRỢ KỸ THUẬT 24/7
  • PHÍ KHỞI TẠO MIỄN PHÍ
  • VAT 0.1

  SMAIL-100

 • 7,800,000Năm
  • GÓI 100 ĐỊA CHỈ EMAIL
  • TỔNG DUNG LƯỢNG 50 GB
  • IP RIÊNG
  • CHỐNG SPAM, VIRUT
  • WEBMAIL / MOBILE
  • CONTROL PANEL
  • HỖ TRỢ KỸ THUẬT 24/7
  • PHÍ KHỞI TẠO MIỄN PHÍ
  • VAT 0.1

  SMAIL-200

 • 9,500,000Năm
  • GÓI 200 ĐỊA CHỈ EMAIL
  • TỔNG DUNG LƯỢNG 100 GB
  • IP RIÊNG
  • CHỐNG SPAM, VIRUT
  • WEBMAIL / MOBILE
  • CONTROL PANEL
  • HỖ TRỢ KỸ THUẬT 24/7
  • PHÍ KHỞI TẠO MIỄN PHÍ
  • VAT 0.1