Email Hosting

Bảng giá email Hosting

VSMAIL-5

50,000Tháng
 • 600.000 VNĐ/năm
 • GÓI 5 TÀI KHOẢN MAIL
 • TỔNG DUNG LƯỢNG 5 GB
 • ĐÍNH KÈM FILE 20 MB

VSMAIL-10

93,000Tháng
 • 1.116.000 VNĐ/NĂM
 • GÓI 10 TÀI KHOẢN MAIL
 • TỔNG DUNG LƯỢNG 10 GB
 • ĐÍNH KÈM FILE 20 MB

VSMAIL-20

180,000Tháng
 • 2.160.000 VNĐ/NĂM
 • GÓI 20 TÀI KHOẢN MAIL
 • TỔNG DUNG LƯỢNG 20 GB
 • ĐÍNH KÈM FILE 20 MB

VSMAIL-50

300,000Tháng
 • 3.600.000 VNĐ/NĂM
 • GÓI 50 TÀI KHOẢN EMAIL
 • TỔNG DUNG LƯỢNG 50 GB
 • ĐÍNH KÈM FILE 20 MB

VSMAIL-100

450,000Tháng
 • 5.400.000 VNĐ/NĂM
 • GÓI 100 TÀI KHOẢN EMAIL
 • TỔNG DUNG LƯỢNG 100GB
 • ĐÍNH KÈM FILE 20 MB

VSMAIL-200

600,000Tháng
 • 7.200.000 VNĐ/NĂM
 • GÓI 200 TÀI KHOẢN MAIL
 • TỔNG DUNG LƯỢNG 200 GB
 • ĐÍNH KÈM FILE 20 MB

VSMAIL-300

675,000Tháng
 • 8.100.000 VNĐ/năm
 • GÓI 300 TÀI KHOẢN MAIL
 • TỔNG DUNG LƯỢNG 300 GB
 • ĐÍNH KÈM FILE 20 MB

VSMAIL-MAX

Tùy chọn
 • Theo yêu cầu
 • Theo yêu cầu
 • Tùy chỉnh
 • ĐÍNH KÈM FILE 20 MB

Đăng kí Email dùng thử miễn phí

Để khẳng định chất lượng dịch vụ mà VSMail mang lại, Sau 15 ngày dùng thử, nếu quí khách đánh giá cao chất lượng dịch vụ VSMail mang lại quý khách có thể chuyển sang sử dụng chính thức các gói dich vụ email doanh nghiệp phù hợp mà Vsmail.vn cung cấp.