Email Hosting

Bảng giá email Hosting

VSMAIL-10

100,000Tháng
 • 1.200.000 VNĐ/NĂM
 • GÓI 10 TÀI KHOẢN MAIL
 • TỔNG DUNG LƯỢNG 10 GB
 • ĐÍNH KÈM FILE 20 MB

VSMAIL-20

200,000Tháng
 • 2.200.000 VNĐ/NĂM
 • GÓI 20 TÀI KHOẢN MAIL
 • TỔNG DUNG LƯỢNG 20 GB
 • ĐÍNH KÈM FILE 20 MB

VSMAIL-50

300,000Tháng
 • 3.600.000 VNĐ/NĂM
 • GÓI 50 TÀI KHOẢN EMAIL
 • TỔNG DUNG LƯỢNG 50 GB
 • ĐÍNH KÈM FILE 20 MB

VSMAIL-100

450,000Tháng
 • 5.400.000 VNĐ/NĂM
 • GÓI 100 TÀI KHOẢN EMAIL
 • TỔNG DUNG LƯỢNG 100GB
 • ĐÍNH KÈM FILE 20 MB

VSMAIL-200

600,000Tháng
 • 7.200.000 VNĐ/NĂM
 • GÓI 200 TÀI KHOẢN MAIL
 • TỔNG DUNG LƯỢNG 200 GB
 • ĐÍNH KÈM FILE 20 MB

VSMAIL-300

720,000Tháng
 • 8.500.000 VNĐ/năm
 • GÓI 300 TÀI KHOẢN MAIL
 • TỔNG DUNG LƯỢNG 300 GB
 • ĐÍNH KÈM FILE 20 MB

VSMAIL-MAX

Tùy chọn
 • Theo yêu cầu
 • Theo yêu cầu
 • Tùy chỉnh
 • ĐÍNH KÈM FILE 20 MB

Đăng kí Email dùng thử miễn phí

Trải nghiệm ngay Email theo tên miền doanh nghiệp. Không phải đắng đo , sau 15 ngày nếu không hài lòng hoàn tiền 100%.