Những quy định và bộ luật ở Việt Nam về kênh email marketing

Ngay từ khi email marketing bắt đầu xuất hiện và theo quá trình phát triển của nó, các quy định pháp luật mới cũng được ban hành nhằm kiểm soát và điều hướng các hoạt động diễn ra theo đúng chuẩn mực, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Do đó, để đảm bảo các chiến dịch hoạt động hiệu quả, điều đầu tiên doanh nghiệp cần chú ý là hiểu rõ các bộ luật liên quan. Và bài viết này sẽ cung cấp cho người dùng cái nhìn toàn cảnh nhất về các chính sách và điều luật về kênh email marketing.

Những quy định và bộ luật ở Việt Nam về kênh email marketing

Điều 9 Nghị định 90/208/ NĐ – CP ngày 13/08/2008, sửa đổi và bổ sung bằng Nghị định 70/2012/ NĐ – CP có đưa ra những quy định về việc gửi thư điện tử, tin nhắn quảng cáo như sau:

– Tổ chức, cá nhân ngoại trừ nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo chỉ được phép gửi thư điện tử, tin nhắn quảng cáo khi có sự đồng ý của người nhận.

– Nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo chỉ được phép gửi thư quảng cáo, tin nhắn quảng cáo cho đến khi người nhận từ chối việc tiếp tục nhận thư quảng cáo, tin nhắn quảng cáo.

– Tròng vòng 24h kể từ khi nhận được yêu cầu từ chối, người quảng cáo hoặc nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bắt buộc phải chấm dứt việc gửi đến người nhận các thư quảng cáo mà họ đã từ chối trừ một vài trường hợp bất khả kháng.

– Nhà cung cấp dịch vụ quảng có chỉ được phép gửi các thư điện tử từ hệ thống  có các thông tin kỹ thuật đã được đăng ký với Bộ thông tin và Truyền thông.

– Không được phép gửi quá 5 thư điện tử tới một địa chỉ email trong vòng 24h trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với người nhận.

– Các nội dung quảng cáo phải phù hợp với quy định của pháp luật.

Nghị định số 57/ 2006/ NĐ – CP của chính phủ về thương mại điện tử cũng quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong việc sử dụng email mararketing như:

– Cấm sử dụng các phần mềm tự động thu thập địa chỉ email từ các trang thông tin điện tử hoặc các dịch vụ khác.

– Cấm sử dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm đột nhập, chiếm đoạt các địa chỉ email , thu thập địa chỉ email trái pháp luật.

– Cấm chuyển tiếp email marketing số lượng lớn thông qua các mạng máy tính không được phép.

– Cấm giả dạng địa chỉ email, địa chỉ IP của người khác để gửi email marketing số lượng lớn.

– Cấm lợi dụng việc gửi email marketing số lượng lớn để hướng dẫn người sử dụng máy tinh truy cập vào các trang thông tin điện tử giả dạng hay yêu cầu người đó cung cấp thông tin của mình thông qua các website.

Ngoài ra, Nghị định này cũng đưa ra các yêu cầu đối với việc gửi email marketing hàng loạt như sau:

– Về nội dung thư:

+ Yêu cầu phải ghi rõ các thông tin về họ tên, số điện thoại, địa chỉ người cần liên hệ khi người nhận muốn liên hệ để chấm dứt việc nhận thư.

+ Phải cung cấp thêm chức năng cho phép người nhận từ chối nhận email.

– Về địa chỉ gửi email số lượng lớn:

Phải sử dụng địa chỉ email đã được đăng ký với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho phép gửi email số lượng lớn.

Trên đây là một số quy định cơ bản về email marketing ở Việt Nam. Tuy nhiên, các quy định luôn có sự điều chỉnh và bổ sung thường xuyên cho phù hợp với tình hình phát triển thực tế của dịch vụ, do đó yêu cầu cơ bản mà các đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê hệ thống gửi email hàng loạt cũng như các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ cần phải nắm rõ những văn bản pháp quy có liên quan để hoạt động của mình luôn đi đúng quy chuẩn mà nhà nước cho phép. Đó là yêu cầu đầu tiên của một chiến dịch email marketing chất lượng.

Các bài viết liên quan